Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01KIM1110
Biyoinorganik Kimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM1111
Malzeme Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM5101
Besin Analitiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5103
Organik Spektral Yapı Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5104
Koordinasyon Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5105
Çevre Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5108
İleri Elektrokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5109
Organometalik Kimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5111
Adsorpsiyon ve Kataliz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5114
Oksimler ve Komplexlerine Genel Bakış
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5116
Metal Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5117
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5119
Kömür Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5121
İleri Organik Kimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5123
Susuz Ortam Reaksiyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5124
Biyosensörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5125
Stereokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5128
Genel Fizikokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5129
İleri Fizikokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5130
Analitik Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5131
Polimer Reolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5132
Polimer Karakterizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5133
Polimer Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5135
Membran Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5136
Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Yorumlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5137
Ayırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5138
Kuantum Kimyasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5139
Bilgisayarda Programlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5140
Analitik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5141
Kimya Endüstrisinde Organik Prosesler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5142
Katı Hal Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5143
Biyokimya Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5144
Biyokimyada Kullanılan Moleküler Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5145
İleri Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5146
Lipid Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5147
İmmunolojik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5148
Beslenme Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00210,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM5149
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5150
Metallerin Geri Kazanılması ve Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM5151
Analitik Kimyada Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM6102
Kimyasal Bağlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6104
Magnetizma ve Spektroskopi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6106
Bitkisel Ekstraktif Maddeler Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6108
Doğal Ürünlerin Sentezi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6109
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6111
Elektro-Analitik Kimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6113
Heterohalkalı Bileşikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6114
Kimyacılar için Nümerik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6115
Modifiye Elektrotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6117
Fiber Optik Sensörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6118
Organik Bileşiklerin Stereo Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6120
Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6121
Moleküller Spektroskopi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6122
Amino Asit Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6123
Atomik Spektroskopi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6126
Lantanit ve Aktiritler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6127
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6129
Selüloz Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6131
Membranların Karakterizasyonu ve Ayırmalarda Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6132
İletken Polimerler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6134
Reaksiyon Kinetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6135
Polimer Kompozitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6138
İstatiksel Termodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6139
Kuantum Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6140
Organik Prosesler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6141
Kromatografik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6142
İleri Katı Hal Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6143
Metabolizma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6144
Analitik İyon Değiştirme İşlemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6145
Grup Teori ve Kimyadaki Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM6146
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6147
Nanomakinalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM6148
Nanosensorler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM6149
Elektrokromik malzemeler ve cihazlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01KIM8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01KIM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9609
ENZİM KİMYASI VE KİNETİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9610
Organik Kimyada İsim Reaksiyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9611
Organik Boyarmadde Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Hazırlık Sınıfı
01KIM9612
Asit Baz Dengeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9613
Nanoteknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9614
Su Kimyası ve Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9615
Floresans Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9616
Titrimetrik analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9617
Supramoleküler Kimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
01KIM9999
Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayin Etigi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Toplam0,00654,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :