Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02ERA9611
Sociology of Adult Education
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02erssos7107
sociology of gender
Zorunlu 0 6 Yazdır
02erssos7117
Gender Stratification
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS1110
Sanat ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS1111
Sanat ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS1112
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS1113
Küreselleşen Dünyada Uluslararası Nüfus Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5101
Nicel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5102
Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5105
İktisadi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5106
Siyasi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5107
Sendika Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5108
İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5109
Kafkasya Toplumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5110
Orta Asya Türk Toplumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5118
Bölgelerarası Dengesizlik ve Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5120
Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5122
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5123
Türkiye?nin Sosyo-Kültürel Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5124
Sosyal Politika Sınıf Üzerine Tartışmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5125
Sosyal Politika ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5127
Yoksulluk Kuramları ve Türkiye?de Yoksulluk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5128
Seçkin Teorileri ve Siyaset
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5129
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5130
Türkiye'nin Kültürel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5131
Toplumsal Yapı ve Kültür Değişmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5132
Etnik Sosyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5133
Türk Sosyolojisinin Güncel Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5134
Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5135
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5136
Kültür Endüstrisi ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5138
Toplumsal Eşitsizlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5139
Engellilik Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5140
Siber Kültür ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5141
Toplumsal Değişme ve Ekolojik Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5143
Uluslar arası Göç İşgücü ve Nüfus Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5144
Ötekilik Figürleri ve Oluşumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5145
Kültür, Kimlik ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5148
Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Hareketler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5150
Yerel Yönetimler ve Kent Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5152
Türkiye'de Eğitim Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00210,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS5153
Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5154
Bilginin Sosyolojik Boyutları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS5155
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS6101
Dini Gruplar Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6104
Söylem Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6105
Hukuk ve Toplumsal Değişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6106
Kent ve Suç Olgusu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6108
Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6110
Örgüt-Çevre Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6116
Kentsel Dönüşüm ve Kentleşme Süreçleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6120
Türkiye'de Demokrasi ve Siyasi Partiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6121
Eğitimde Yeni Liberal Dönüşümler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6122
Kadın Araştırmalarında Metodoloji Sorunu ve Türkiye?de Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6123
Yerel Yönetişim ve Yoksullukla Mücadele Siyasaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6124
Şiddetin Toplumsal Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6125
Toplumsal ve Siyasal Yapı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6126
Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk ve Sosyal İçerme Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6127
Din-Devlet-İktidar İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6128
Türkiye'de Sosyal Bütünleşme Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6129
Kültür ve Popüler Kültür Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6130
Yeni Dini Hareketler ve Siyaset İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6131
Türkiye'de Din ve İdeoloji Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6132
Türkiye'de Din ve Zihniyet Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6133
Değerlerin Sosyolojik Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6134
Stratejik Sosyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6136
Uluslararası Göç ve Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6138
Sosyolojide Metodoloji Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6140
Sosyolojide Seçme Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6141
Siyaset ve Demokrasi Tartışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6144
Avrupa Birliği Eğitim Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00162,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS6145
Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6146
Medya ve Toplumsal Cinsiyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6147
Türk Modernleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6148
Avrupa Birliği Sürecinde Kadın ve Aile Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6149
Gender and Education
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS6150
Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS6151
Education Policies in Europe and Turkey
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SOS8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02SOS8604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS8606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS8608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9601
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9602
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9603
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9604
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9608
Afet Toplumları Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9609
Educational Policies in Europe and Turkey
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00144,00
Hazırlık Sınıfı
02SOS9610
Yetişkin Eğitimi Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9612
Risk Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02SOS9613
Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Toplam0,00624,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :